ОБЩ БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Фокусът е върху професионалните нужди на курсистите. >>

СПЕЦИАЛИЗИРАН БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Такива програми се приготвят, когато има някаква спешна или по-дългосрочна конкретна задача, свързана с професионалната кариера на дадения обучаем. >>

ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ

Юридическият английски е сериозно предизвикателство за обучаемия и сериозен професионален ангажимент за преподавателя. >>