ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

Много често при нужда настоящи и бивши курсисти се обръщат към нас за уроци по немски или френски език.

Нашите клиенти знаят, че ще получат същото високо качество на обучението, същата гъвкавост при организацията му и същите високи резултати, както при обучението по английски или български, които са основно застъпени при нас.

Особено важно е да можем да помогнем на децата, които вече учат английски при нас, при затруднения по френски или немски в училище.

При постъпване в немска или френска гимназия обучението при нас спестява нерви и неприятности на родителите и осигурява плавно и спокойно въвеждане на детето във втория чужд език.

Понякога курсистите (било то деца или възрастни) учат втория чужд език паралелно с английски, т. е. един път в седмицата идват на английски, а втория – на френски или немски.

Един от най-интересните случаи напоследък беше с едно момче (син на наш курсист), което не искаше да се откаже от единия си час по английски, за да учи на негово място френски (а това спешно се налагаше). Детето говореше свободен английски, което позволяваше да му преподаваме френски през английски.

В такива случаи професионализмът, харизмата и огромната начетеност на колегата Джон Алън са безценни. Като носител на английския език Джон постига страхотен ефект преподавайки немски или френски през английски.

Обратно на това, от което много хора се страхуват (т.е. да не объркат езиците), когато обучението е сериозно, резултатите идват много бързо, а уроците са много интересни и мотивиращи.

Не на последно място, по този начин учениците се научават да мислят на чужд език, което всъщност е най-голямото постижение при всяко чуждоезиково обучение.

Разбира се, този тип обучение не се препоръчва и не може да се прилага при всички. При повечето курсисти се работи по по-конвенционална методика, която обаче задължително предполага сериозно отношение към развиване на говорните умения на курсистите.

Има случаи, когато постъпващите в езикови гимназии предпочитат да започнат уроци по френски или немски още през лятната ваканция, за да се чувстват подготвени и спокойни за училище. Друг е въпросът защо не се чувстват спокойни в училище, дори когато става въпрос за престижни гимназии.