СПЕЦИАЛИЗИРАН БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Такива програми се приготвят, когато има някаква спешна или по-дългосрочна конкретна задача, свързана с професионалната кариера на дадения обучаем.

Поради спецификата си, тези програми по правило са индивидуални, макар че в някои случаи е възможно да се работи и групово.

Програмите са строго насочени към конкретна бизнес- или специализирана лексика от дадена област, специфични термини, нужни на дадения курсист, и граматически структури, често ползвани в неговите конкретни ситуации.

Подборът на езиковият материал е изключително важен и зависи от ситуациите, в които ще се използва чуждия език, от стила, който се налага да се използва, и от ролята на дадения обучаем като професионалист в тези лингвистични ситуации.

За да се фокусираме върху бизнес английския на клиента, общата му подготовка по английски трябва да е на сериозно средно ниво.

Ако не е, се работи паралелно за подобряване на базата на общия английски и за постигане на целите в специализирания английски.

Това изисква много високо ниво на гъвкавост и професионално подготвени преподаватели.

Тук не става въпрос просто за „банков английски“, става въпрос за английски, който се ползва в конкретни, специфични ситуации, свързани с позицията и задачите на курсиста. Не става въпрос просто за „докторски английски“, а за конкретната кариера на дадения лекар, неговата специалност и т.н.

Тези програми са изключително важни за професионалисти , които имат някаква конкретна цел и разчитат да започнат да си вършат работата на английски самостоятелно в рамките на няколко месеца. Понякога задачата е съвсем специфична, например подготовка за участие в конференция или други подобни събития.

Към този тип програми се числят и програмите по юридически английски, макар че последните са още по-специализирани.

Освен за нашите частни клиенти, многократно сме провеждали специализирано обучение по английски по поръчка на Агенцията по приватизация, Министерството на регионалното развитие, Прокредитбанк и други представители на държавния и частния сектор.