БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Профилът на нашите чуждестранни обучаеми обикновено е следният: бизнесмен на ключова позиция, пратен в България да развива или спасява бизнес.

Високо образован, сериозен, много зает, учи по време на обедната почивка или след работно време, иска адекватно, интелигентно, ненатоварващо обучение, което да му помогне да се ориентира в страна, за която почти нищо не знае. .

До 1-2 месеца този човек ще може да общува на български и да се справя с елементарни езикови ситуации. Обучението по български всъщност е част от неговата survival strategy. .

Такъв тип клиенти остават при нас по време на целия си престой в България (от 2 до 4 г.) Често изпращат съпругите си и децата си при нас на обучение по английски език. .

Освен бизнесмени, сме обучавали и много други: дипломати, хора, женени за българи, или хора от чужбина, но с българско потекло. .

Те ежедневно се сблъскват с десетки междукултурни проблеми. Неразбирането и недоразуменията са източник на ежедневен стрес. .

Персоналът не винаги разбира защо шефът учи български, след като всички българи в компанията говорят английски. Западният началник, от своя страна, се опитва да си свърши работата максимално добре, като за целта се опитва да научи нещо повече за местната култура и манталитет. .

В тези програми е много важно българският език и култура да се представят по един интелигентен, обективен и разбираем за западното мислене начин. .

В тези случаи бих препоръчала индивидуално обучение 1 или 2 пъти на седмица в удобно време, в нашия офис или в офиса на клиента. .