ОБЩ БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Фокусът е върху професионалните нужди на курсистите.

Обикновено тези програми се прилагат на ниските нива, когато на хората им се налага да ползват английски за работа още сега, а нивото им е прекалено ниско, за да се справят.

Такива хора често са в постоянен стрес и имат нужда от адекватна и навременна помощ. Няма време за n на брой нива по учебници и други унифицирани системи, които не са съобразени с нуждите на курсиста. Нещата не могат да се проточват с месеци и години.

Търсят се бързи резултати и своевременни решения на проблемите.

Този тип обучение изисква изключителна гъвкавост и професионализъм и, ако се прави качествено, е изключително ефективно. За целта преподавателят трябва да е специално подготвен и да има ориентация в света на бизнеса.

Бизнес английски може да се започне още от най-ниските нива, стига да се спазва едно основно правило: бизнес английски без английски не може да има.

Общият английски винаги е в основата на специализираното обучение.

Когато курсистът е на ниско ниво или основата му не е стабилна, обучението се организира така, че паралелно с бизнес английския да върви и общият английски.

Бизнес съдържанието на тези програми се състои от обща бизнес лексика и фрази и типични граматически структури, които покриват широк диапазон от бизнес ситуации. При нужда, обаче, се включва и по-специализиран езиков материал, ако последният е подходящ за нивото на курсиста.

Всичко е организирано така, че курсистите да натрупват стабилни знания и да развиват уменията си с цел да се справят по-добре в близкото бъдеще, но също и да получават езиков материал, помощ, съвети и подкрепа, за да си вършат работата още сега.

По тези програми може да се работи групово и индивидуално.