ФРЕНСКИ ЕЗИК

Работим на нива от 1 до 10, като последното ниво отговаря на нивото във френската гимназия "A. Lamartine".

Подготвяме за следните изпити:

  • DELF (обхваща всички нива)
  • DALF (университетско ниво за работа и специализация)

За общ френски ползваме следните две системи:

  • G. Mouger, изпитана система от Британски институт на университета в Париж и практическото училище на френския Алианс, която дава великолепна подготовка по граматика.
  • Panorama, модерна система, която дава възможност за гъвкавост съвременен стил на работа.